Çisad ailesi olarak Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikalinin 81. yılında saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz

Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk, büyük güçlerin paylaşım savaşlarının sonucu olarak imparatorlukların yerlerini ulus devletlere bırakmaya başladığı bir dönemde dünyaya gelir. Gençlik yılları, bir imparatorluk olan Osmanlı ülkesinin sürekli toprak kaybetmesiyle yaşanan hayal kırıklıklarıyla geçer. Birinci Dünya Savaşı sonrası, Osmanlı’nın başkenti İstanbul işgal edilince, Anadolu’da yeni bir milli hareketin doğuş sancıları başlar. Atatürk, müfettiş olarak gönderildiği Samsun’dan başlayarak Anadolu’daki milli direnişin örgütlenmesine ve Ankara’da bağımsızlık mücadelesi verecek bir meclisin kurulmasına önderlik eder. Meclisin oylarıyla Başkomutanlık ünvanı alır. İstiklal Harbi’nin kazanılmasıyla Gazi Mustafa Kemal unvanıyla Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk Reis-i Cumhur’u olur.

10 Kasım 1938’de karaciğer rahatsızlığı nedeniyle İstanbul’da hayata gözlerini yumar.