Hedefimiz Ülkemizin ve Bölgemizin İş

Potansiyelinin Ortaya Çıkarılması.

Aramıza Siz de Katılın, Tüm Bunların Şahidi Olun!

BAŞARILAR İLE DOLU 20 YIL

Ülkemizin sahip olduğu büyük potansiyelin farkında olan, Türkiye’nin ve bölgemizin ilerlemesi adına derneğimizin oluşumuna gönül veren dernek kurucularımız, 07.05.2002 tarihinde tüzük çalışmalarına başlamışlardır.

Dernek üyelerini sektörel yenilikler hakkında her daim bilgili kılmak, iş hayatlarında ve sosyal hayatlarında onların gelişimlerine katkı sağlamak amaçlı, iletişimi ve bilgi paylaşımını arttırmak, araştırma ve gelişmeyi desteklemek adına, siyasi görüş, din, dil, mezhep ayrımcılığı yapmayarak ülkemizin değişmez mozaiğine uygun, Trakya’nın gözbebeği, ticaret ve sanayi merkezi olan Çorlu’da bir ilk gerçekleştirilerek 04.09.2002 tarihinde “Çorlu İşadamları ve Sanayiciler Derneği” adı altında dernek kurulumu gerçekleştirilmiştir.

Daha sonraki çalışmalar esnasında, Çorlu’da, Ticaret hayatında sadece Erkeklerin egemen olmadığını Kadınlarında iş hayatında önemli yerinin olduğunu düşünerek dernek isminin değiştirme kararı alındı. 25.12.2012 tarihinde yeni tüzüğün Tekirdağ Valiliğine onaylatılması ile derneğimizin ismi “Çorlu İş İnsanları ve Sanayiciler Derneği” olarak değiştirilmiştir.

Çağımızda münferit girişimler uzun soluklu olmamakta, bu türlü girişimlerin geleceği tehdit altına girmekte, rekabet piyasasında daha fazla bölünmeler yaşanmaktadır. Bunun yerine farklı ya da aynı sektörlerden insanların ortaklık kurup sermaye paylaşımı yaparak güven esaslı oluşumlar ile girişimler yapmalarının uzun vadede çok daha fazla sonuç getireceği ve ortaya çıkan birlikteliklerin daha uzun soluklu olacağı aşikârdır. İşte bu birlikteliklere ön ayak olacak olan oluşumlar ÇİSAD ve benzeri derneklerdir.

Unutulmamalıdır ki, büyük düşünüp büyük işler yapmak, Türkiye’nin ve Türk Ulusunun vazgeçilmezi olmuştur ve olmaya devam edecektir.